Kullanım Şartları

UcretsizDers.com Etik Kuralları

Çoğunuzun, Hizmetleri veya bunlar aracılığıyla sağlanan herhangibir bilgiyi, hizmet veya materyali, ödevleri, soruları kötüye kullanmadığınızı ve asla kullanmayacağınızı biliyoruz.

Etik kurallarımıza uymayı kabul ettiniz. Hizmetler içinde ve bunlar aracılığı sunulan çözüm, cevap, dökümanları ve materyallerin hiçbirini kopya çekmek için kullanamazsınız.

Örnek durumlar : herhangibir ders kitabını çözümünü sınıfta kendi çözümünüzmüş gibi sunmak. Dışarıdan yardım almanız gerektiği söylendiği halde sınav veya ödevleri tamamlamak için soru cevap hizmetimizi kullanmak bunun dışında hizmetler içinde ve bunlar aracılığı ile sunulan tüm çözüm cevap, materyali  veya bilgileri kendinizinmiş gibi iletmek öğretmenleriniz veya okul akademik etik kurallarının her türlü ihlali.

Bu etik kuralların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde hızlı önlem alınacaktır. UcretsizDers.com hizmetlerinin Etik kuralları ve bu kullanım şartlarının herhangibir kısmı uyumlu olmayan bir şekilden kullandığının  kanıtlarına erişmesi durumunda, UcretsizDers kendi takdirine bağlı olarak materyalleri kaldırabilir ve olaya müdahil kullanıcıların hesaplarını kapatabilir